home aboutus product service contactus
บริการทุกระดับประทับใจ เราบริการทั้งก่อนและหลังการขาย
 
Data terminal (เครื่องบันทึกการซื้ออาหาร)

pic1

Data terminal

 

เครื่องบันทึกการซื้ออาหาร
Canteen Management System เป็นระบบที่ใช้ในโรงอาหาร เพื่อลดปัญหาการทุจริต ลด ความยุ่งยาก ในการคิดเงิน ลดการใช้คูปอง (ที่แจกตอนสิ้นเดือน)โดยใช้บัตรประจำตัว พนักงาน ในการซื้ออาหารแทนทั้ง Barcode และContactless Smart Card ควบคู่กับโปรแกรม Canteen ซึ่งสามารถคำ-นวณออกรายงานต่างๆ รวมทั้งส่งยอดเข้า โปรแกรม Payroll ได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของเครื่อง TAFF Data Terminal
บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้คิดค้นและพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยเหลืองานบุคคลหลายอย่างด้วยกัน เช่น เครื่องบันทึกเวลา โปรแกรมบันทึกเวลา โปรแกรมจ่ายเงินเดือนพนักงาน ในส่วนของสวัสดิการด้านอาหารที่ให้แก่ พนักงานจากเดิมที่เคยแจกเป็นคูปองนั้น ประสบปัญหาหลายอย่าง บริษัทฯ จึงพัฒนาเครื่องบันทึกการซื้ออาหาร และโปรแกรมสวัสดิการอาหาร ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบุคคลทำงาน ได้เต็มที่รวดเร็ว และได้รับประโยชน์หลายประการ คือ
ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการรวบรวม และสรุปผลข้อมูล
• ข้อมูลถูกต้อง และแม่นยำ
• ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเหมาจ่ายเป็นรายหัว
• ลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์คูปองแต่ละปี
• บุคคลากรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
• ลดการทุจริตจากพนักงาน และผู้ขาย
Reader Unit (DT-C01BM/DT-C01CL):
รับบัตรได้ทั้ง บัตร Barcode, บัตร Magnetic (DT-C01BM) และรับบัตร Contactless Smart Card (DT-C01CL)
• ส่ง Transaction ที่เกิดขึ้นไปเก็บยัง Computer Server
• มีปุ่มกดราคาที่ตัวเครื่อง และสามารถกำหนดราคาได้จากโปรแกรม
• แสดงผลทางหน้าจอ เมื่อเกิดความผิดพลาด หรือเครื่องทำงานสมบูรณ์
• สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของบัตรได
Main Unit (MU-63ACC-LAN) :
• เป็นตัวแปลงสัญญาณ จาก RS485 ให้เป็น LAN เพื่อไปยัง Computer Gateway
• มีแบตเตอรี่สำรองไฟ ( 7.5 AH) กรณีไฟดับได้นาน 5 ชั่วโมง โดยไม่ต้องมี UPS
Display :
• แสดงผลจำนวน 4 หลัก (ขนาด 7 x 2.5 cm)
• แสดงผลด้วยแสงสีแดงทำให้เห็นได้ในระยะไกล
• แสดงผลทั้งสองด้าน สามารถมองเห็นได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
รูปแบบการเชื่อมต่อของเครื่อง TAFF ตามมาตรฐาน RS-485 (แบบที่ 1)
ระบบพื้นฐาน ประกอบด้วย
1. Main Unit MU--63ACC-LAN
2. Reader Unit DT-C01BM/DT-C01CL
3. เครื่องคอมพิวเตอร์
4. ระบบเครือข่าย LAN TCP/IP
5. Hub
6. สาย UTP
7. โปรแกรมประมวลผล
ระบบโรงงาน
Hardware ประกอบด้วย
• เครื่องควบคุม (Main Unit) ทำหน้าที่เป็นตัวแปลงสัญญาณจากสาย UTP (Unshielded Twisted Pair) เป็นสายสัญญาณ RS-485 มีแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า ในกรณีไฟฟ้าดับได้นาน 5 ชั่วโมง การติดตั้ง สามารถติดตั้งได้ทั้งบนฝ้าเพดาน และแขวนข้างฝาผนัง
เครื่องบันทึกการซื้ออาหาร (Card Reader Unit) ทำหน้าที่ดังนี้
- ส่งข้อมูลหรือ Transaction ที่เกิดขึ้นจริง ไปยัง Server
- เก็บราคาของปุ่มคีย์ด่วน ว่ามีรายละเอียดแต่ละปุ่มเป็นราคาเท่าใด
- แสดงผลทางหน้าจอ ว่ามีข้อผิดพลาด หรือเครื่องทำงานในสภาวะปกติ
- สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ (Debit) หรือวงเงินที่เหลืออยู่ (Credit) ได้ ใน
การติดตั้ง ทำการเดินสายสัญญาณ RS-485 จากเครื่องควบคุม Main Unit มายังเครื่อง บันทึกการซื้ออาหารซึ่งเครื่องควบคุมจะเป็นตัว แปลงสัญญาณ
จอแสดงผลขนาดใหญ่ (Display) ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูล ทั้งทางด้านผู้ซื้ออาหาร และผู้ขายอาหาร ด้วยตัวเลขและตัวอักษรที่ใหญ่ สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล
การติดตั้ง สามารถติดตั้งไว้ข้างเครื่องบันทึกการซื้ออาหาร หรือแขวนไว้บนเพดาน และเดินสายสัญญาณ RS-485 มาที่เครื่องบันทึกการซื้ออาหาร จอแสดงผลจะใช้ไฟจากเครื่องควบคุมด้วยเช่นกัน
บัตร ประกอบด้วย บัตร 2 ชนิด
• Contactless Smart Card สามารถเก็บข้อมูล Transaction ที่เกิดขึ้นจริง ไว้ในบัตร แบ่งได้เป็น 2 แบบคือ - บัตรสำเร็จรูป Contactless Smart Card เป็นบัตรที่พิมพ์ชื่อ - นามสกุล ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งรูปภาพลงในบัตร - พวงกุญแจ Contactless Smart Card เป็นพวงกุญแจซึ่งข้างในบรรจุชิป สะดวกในการพกพา
• บัตรบาร์โค้ด เป็นบัตรพนักงานที่มีบาร์โค้ดพิมพ์ไว้ที่บัตร สามารถพิมพ์ บาร์โค้ดได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร
Software เป็นโปรแกรมบริหารข้อมูล และควบคุมเครื่องบันทึกการซื้ออาหาร แต่ละเครื่อง ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้
• ควบคุมและส่งข้อมูลไปยังเครื่องบันทึกการซื้ออาหาร, รหัสเครื่องบันทึกการซื้อ อาหาร และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในเครื่องบันทึกอาหารแต่ละเครื่อง เช่น ปุ่มราคา, สิทธิการใช้เครื่องด้วยบัตรแต่ละบัตร, รหัสลูกค้า, วันที่-เวลา เก็บข้อมูลต่างๆ เช่น สถานที่ตั้ง ร้านค้า เครื่องบันทึกการซื้ออาหาร ประเภทสมาชิก รายละเอียดสมาชิก รายละเอียดพนักงาน ผู้ใช้โปรแกรมและประวัติ การใช้โปรแกรม
• อายัดบัตร นำบัตรกลับมาใช้ และยกเลิกบัตร ตรวจสอบ และแก้ไข Transaction ที่มีปัญหา
• ออกรายงานแจกแจงข้อมูลต่าง ๆ หรือสรุปข้อมูล ตามรหัสบัตร , ตามพนักงาน , ตามวัน , ตามเครื่อง , ตามร้านค้า หรือตามประเภทสมาชิก
• ออกรายงานแสดงการทำงานของโปรแกรม ตามผู้ใช้ หรือ ตามวัน
• สามารถเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล Oracle หรือ Interbase บน Windows NT หรือ Linux
• การทำงานแบบ Client / Server
การทำงานทั่วไป
• ติดตั้งเครื่องบันทึกการซื้ออาหารตามร้านค้า ที่ต้องการให้มีการซื้ออาหารด้วยระบบ Canteen และต้องกำหนดรหัสเครื่องไม่ให้ซ้ำกัน เมื่อติดตั้งเสร็จทดสอบระบบด้วยโปรแกรม Canteen
• ติดตั้งโปรแกรมตามเครื่องคอมพิวเตอร์ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• บันทึกข้อมูลเบื้องต้นเข้าฐานข้อมูล เช่น สถานที่ตั้ง ร้านค้า เครื่องบันทึกการ ซื้ออาหาร ประเภทสมาชิก รายละเอียดสมาชิกรายละเอียดพนักงาน ผู้ใช้โปรแกรม
• เพิ่มสมาชิกผู้ถือบัตรเข้าระบบฐานข้อมูล
• ให้สมาชิกทดสอบการใช้เครื่องบันทึกการซื้ออาหาร
• ออกรายงานต่าง ๆ ตามที่ต้องการด้วยโปรแกรม Canteen
 
Specifications

 
MU-63ACC-LAN :
 
Main Battery 12V7.5 AH heavy duty sealed lead acid 5 hours with one reader unit connected
 
Reader Unit 1 reader unit per one main unit
 
Interface RJ45 10 base-t Ethernet
 
Voltage - 220V 50/60 Hz
- (110V 50/60 Hz optional)
 
Dimensions 240W x 270D x 66H mm
 
Weight 6.6 kgs (Battery included)
Main Unit MU-63ACC
   

 
MU-F02 :
 
Main Battery 1 reader unit per one main unit
 
Interface RJ45 10 base-t Ethernet
 
Voltage 220V 50/60 Hz (110V 50/60 Hz optional)
 
Sensitivity -158 dbm
 
Dimensions 180W x 180D x 50H mm
 
Weight 1 kg

Reader Unit CRU-43CL-FO

 
 
Operations :
 
ID Length 3 to 15 digits
 
Auto off 30 minutes after last operation
 
Auto on By press any key or present a card or activate the software control
Reader Unit CRU-43BM-FO
   
 
Features :
 
Memory 32 KB SRAM
 
Memory 40,000 records
 
Display LCD 2 Lines x 16 characters with backlight
 
Clock 4 digits LED external display
Reader Unit CRU-43BM
 
Weight 200 g.
   
Indicators light(Status LEDs) , Sound (Buzzer) , Voice (Optional)
   
Keypad 4x4 membrane, 2x5 keypad
 
Interface 4 wires RS-485 speed 9,600 bps
 
Card Reader Barcode Code39 infared or magnetic strip track I or II or III for DT-C01BMMifare contactless smart card reader for DT-C01CL
 
Dimensions 158Wx188Dx57H mm
 
Weight 0.5 kg
Reader Unit CRU-43CL
   
Display (แบบตั้งพื้น)/ Display(แบบตั้งแขวน)/  Printer
* * Specifications subject to change without notice * *
   

Back...     

   
 
เอ.เอส.ซี. ซอฟท์แวร์ แอนด์ เซอร์วิส หมู่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 0-2549-7544-5  โทรสาร 0-2990-9337  อีเมล: info@ascsoftware.co.th
©2012 www.ascsoftware.co.th  All rights reserved. This website is powered by ASC Software