home aboutus product service contactus
บริการทุกระดับประทับใจ เราบริการทั้งก่อนและหลังการขาย
 
Car Park (เครื่องบันทึกการเข้า - ออกรถยนต์ู)

 

TAFF Carpark


เครื่องบันทึกการเข้า-ออกรถยนต์ ผู้นำหน้าในตลาดด้านระบบควบคุมบริหาร และจัดการรถยนต์ที่ผ่านเข้าหรือออกสถานที่จอดรถ วัสดุที่ผลิตเป็นอุปกรณ์ Hardware คงทนต่อสภาพแวดล้อม ใช้งานสภาวะกลางแจ้ง อุปกรณ์ สามารถทำงานในลักษณะ Stand - Alone ระบบทำงานต่อเนื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องกลัวข้อมูลสูญหาย หรืออุปกรณ์หยุดการทำงาน ไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ
ระบบ TAFF Carpark
การทำงานของระบบแบ่งเป็น 3 รูปแบบ :
รูปแบบที่ 1
ระบบควบคุมรถผ่านเข้า และผ่านออก โดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่เปิดหรือปิดไม้ ป้องกันการหมุนเวียนบัตร, บันทึกข้อมูลในตัวเครื่อง 1,500 รายการ ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง และสามารถขยายระบบรองรับการต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ เพิ่มระบบการตรวจสอบและรายงาน ข้อมูลโดยละเอียดเหมาะสมกับหมู่บ้านจัดสรร โรงแรม อาคารคอนโดมิเนียม อพาร์ตเม้นท์ โรงงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และสถานที่ต่างๆ
รูปแบบที่ 2
ระบบออกแบบให้สามารถควบคุมการผ่านของรถยนต์ 2 ประเภท คือรถ Member ใช้บัตร Smart Card และ
Visitor ใช้บัตร Bar Code การทำงานระบบมีจุดเด่นในการควบคุมดังนี้
• ตัวเครื่องอุปกรณ์มีความคงทนสามารถทำงาน 24 ชั่วโมง
• ทำงานแบบ Stand -Alone ควบคุมเป็น 2 ทางเข้าและ 2 ทางออก
• ระบบตรวจสอบทะเบียนรถที่ใช้ผ่านเข้าและผ่าน
• กำหนดช่วงเวลาที่อนุญาติให้ผ่านเข้าและออก
• ป้องการใช้บัตรเวียน (1 บัตรจอดรถได้ 1 คัน)
• Visitor ใช้บัตร Bar Code ประหยัดค่าใช้จ่ายของบัตรที่ใช้ในระบบ
• คำนวณค่าจอดรถของ Visitor โดยอัตโนมัติและคิดส่วนลดค่าจอดตาม.สิทธิได้ จากรหัสตราประทับ
• ตัวเครื่องออกแบบ เพื่อป้องกันการทุจริต โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบได้
• ระบบรองรับงานด้านสถิติ โดยสามารถสั่งพิมพ์รายงานสถิติ
• เครื่องสามารถขออนุญาติออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้
• เพิ่มเติมอุปกรณ์เสริมของระบบได้
    
รูปแบบที่ 3
ระบบสามารถนำบัตรกลับมาใช้ใหม่ได้ และตรวจสอบทะเบียนรถยนต์ที่ผ่านเข้า - ออกได้ตลอดเวลา ซึ่งได้นำความสามารถของรูปแบบที่ 2
มาเพิ่มระบบการบริหาร รองรับกับปริมาณของรถยนต์ ที่มีจำนวนมากหรือ สถานที่มีช่องทางเป็นจำนวนมาก สามารถต่อสายสัญญาณได้ใน ระยะทางไกล ต่อเชื่อมกับโปรแกรม คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง สามารถควบคุม ตรวจสอบการทำงานระบบ และสั่งการ จากโปรแกรมส่วนกลาง โดยตรงและสามรถตรวจสอบ หรือเรียกดูข้อมูลได้ทันทีไม่ต้องกลัวข้อมูลสูญหาย เนื่องจากยังมีระบบสำรองข้อมูลบนบัตรในกรณีติดต่อส่วน กลางไม่ได
คุณสมบัติเด่นของเครื่อง TAFF Carpark :
อุปกรณ์ทุกเครื่องสามารถเชื่อมต่อกัน และต่อเชื่อมสู่ระบบคอมพิวเตอร์สร้างโครงข่ายข้อมูลของโครงการ
• โปรแกรมการบริหาร และการจัดการระบบแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
- ติดต่อสื่อสาร ตั้งค่าระบบ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์
- จัดการข้อมูล บันทึกประวัติ การออกบัตร และการประมวลผล
- จัดทำรายงานการเงิน ใบแจ้งหนี้ รายงานภาษี และรายงานจำนวน
• สามารถส่งผ่านข้อมูลออก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเขียนโปรแกรมเพิ่ม
• สร้างระบบการตรวจสอบเพิ่ม 2 ชั้นที่รัดกุมขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริต
• ข้อมูลรองรับการตรวจสอบบัตรที่สูญหาย ตรวจการคงค้างของรถ
• ตัวเครื่องเป็นอุปกรณ์ ซ่อมแซมบำรุงรักษาง่าย ถอดเปลี่ยนหรือใช้อุปกรณ์ สำรองทดแทนได้ง่าย
• อุปกรณ์ผลิตและพัฒนาในประเทศ ปรับปรุง หรือแก้ไขได้
• โปรแกรมภาษาไทย แก้ไข และเพิ่มเติมได้ง่าย
• โปรแกรมสามารถส่งต่อข้อมูลเพื่อนำไปใช้เขียนโปรแกรมเพิ่มเติมได้
Customer References
Car Parking:
• ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
• การท่าอากาศยานภูเก็ต
• อาคารกรุงเทพประกันภัย
• การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (รฟม.)
• อาคารปิยะสมบัติ
• ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานคน
• อาคารเจมส์ ทาวเวอร์
• อาคารเพลสซิเดนท์แอนด์ทาวเวอร์
• โรงแรมดุสิต พัทยา
• โรงพยาบาลราชวิถี
• บิกซี ราชดำริ
• โรงพยาบาลเด็ก
• ศูนย์การค้าบางกอกบาร์ซา
• อาคารนันทวัน
• ตลาดปันซ้าน
• อาคารธนิยะพลาซ่า และญาดา
 
Specifications
 
Memory 128kb Ram 8kb EEProm
 
Clock RTC with a 5-year backup battery
 
Reader Contectless smart card [ Mifare by PHILIP ]
 
Communication RS-485 speed 19200 bps or 9600 bps [ 1000m ]
 
Records 3000 Transections
เครื่องคิดเงิน
 
Display LED [4line x 4digi]
 
Interface Printer serial port, Cash drawer, LED board
 
Key board Keypad 32 key
 
Sound Buzzer
 
Cash drawer Adjustable bill / coin compartment, thre - position
 
Printer Dot matrix. One original and two copies
Display
 
Main power 220 VAC - 50/60Hz
 
Ambient humidity 10-90% [non-condensing]
 
   
Antenna
   
 
* * Specifications subject to change without notice * *
   
 

Back...     

   
 
เอ.เอส.ซี. ซอฟท์แวร์ แอนด์ เซอร์วิส หมู่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 0-2549-7544-5  โทรสาร 0-2990-9337  อีเมล: info@ascsoftware.co.th
©2012 www.ascsoftware.co.th  All rights reserved. This website is powered by ASC Software